IBX5980432E7F390 pidato bahasa sunda

Articles by "pidato bahasa sunda"

10 orang agama android antivirus antivirus 2017 antivirus gratis 2017 Backlink bahasa indonesia Beasiswa Belajar Hacking Berkualitas bootloop cara instal cara instal McAFEE catatan Catatan Seorang Pejalan Cerita Cerpen CIREBON Deface Dongeng Bahasa Cirebon Dongeng Bahasa Inggris dongeng bahasa sunda Dork dork 2017 Dork Fresh dork fresh 2017 Download download antivirus download antivirus 2017 Drama Firmware Firmware ADVAN Firmware OPPO Firmware Samsung Flash Advan Flash Samsung Fresh 2017 galau gambar Google Drive Harga History History Borobudur history indonesia internasional internet KAIST Global ITTP kerajinan KERATON KASEPUHAN Kesehatan king of Sriwijaya Kingdom koleksi Korea Selatan Kumpulan Firmware Kumpulan Pidato Bahasa Cirebon kumpulan pidato bahasa sunda Kumpulan Puisi Kumpulan Puisi Keagamaan Legenda mastah mencari website vuln mengatasi lemot Nasional naskah naskah Drama Naskah Drama 10 Orang Pemain nembak cewe one of the king of Sriwijaya Kingdom OPPO orang pemain Pidato Bahasa CIrebon Pidato Bahasa CIrebon pidato bahasa sunda plangon Prakarya praktik kerja industri puisi puitis ratu marpuah Resep resep ayam resep ayam bakar script script deface sejarah bali Sejarah Cirebon sejarah indonesia sejarah kerajaan Sejarah Kerajaan Cirebon sertifikat shell deface SMKN 2 Kota Cirebon Spesifikasi sumber Surat terbaik tool hacking tools Tugas Sekolah tupar web vulnerability scanner Tutorial Flash tutorial instal update samsung upgrade upgrade samsung USB Password Recovery Tools video windows 7 windows seven XI Perbankan 2
Showing posts with label pidato bahasa sunda. Show all posts

BIANTARA DINA ACARA MEPELING DINTEN SUMPAH NONOMAN 
Diantara, Bahasa Sunda, Singkat, Terbaik, Pidato
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA - B. Sunda
Assalamualaikum warahmtullahi wabarokatuh
Para undangn anu urang hormati

Padasam kasempetan anu berbahagia ayeuna leuwih tiheula marilah urang sareng memanjatkeun rasa sukur urang ka Pangeran Anu Maha Esa,luhur karuni rahmat sarta hidayahnya dugi ayeuna urang tiasa nyondong di dieu pas dina rangka ngiring acara ieu.Sarta gampil-mudahan luhur kehadiran urang ieu ngahontal ridhonya .Amiin nya rabbal aalamien. 

Salam sejahtera mugi-mugi angger tercurahkan ka baginda nabi Muhammad Saw. diman beliaulah anu atos menda’wahkan pituduh islam dugi jalmi terang beda anu hak sarta anu bathil , sarta mugi-mugi urang ieu tergolong umat na anu satia. 

Saderek sakantenan anu berbahagia 
Dina kasempetan anu berbahagia,benerna dina ping 28 Oktober warsih.............ieu teh. Dina panangan pemudalah aya nasib na umat. Yaktos cukang lantaran maju sarta mundurna umat eta teh perenahna dina nonoman-nonoman na. Langkung tangtos na ngeunaan perkawis ieu,marilah urang perhatikan naon anu atos disebutkeun ku Syekh Mustofa Al Gholaayiini,yaktos seseungguhnya dina panangan nonoman-nonoman eta nasib na umat , nyaeta maju sarta mundurna umat eta perenahna dina nonoman-nonoman. 

Disamping eta hirupna nonoman eta haruslah kalawan sagala rupa elmu kauninga minangka bekel dina mangsa hareupeunana , di manten manehna anu engkena bade ngagentos kapamingpinan sarta minangka penerus perjuangan bangsa sarta nagara. H al ieu luyu naon anu atos disebutkeun ku imam Syafi’i , yaktos : eta teu aya hartina nonoman eta teu aya , nyaeta nonoman eta henteu hartina. 

Kalawan mepeling sumpah nonoman ayeuna,marilah urang tingakatkan sagala rupa aktifitas anu mere mangpaat. 
Kitu urang sangki cekap babaran biantara ieu,urang menta hapunten tina sagala kalepatan na. Ahir kalam 
Wassalamu’alaikum warahmatullohi wabarokatuh.

Conto Biantara Pangemut Dinten Kartini 
Diantara, Bahasa Sunda, Singkat, Terbaik, Pidato
Pidato Memperingati Hari Kartini - Bahasa Sunda
Assalamualaikum Warohmatulah Wabarokatuh 
Anu dipihormat,hulu sakola SMP Bina Insani, pupuhu panitia Dinten Kartini,guru-guru di SMP Bina Insani sarta rencang-rencang kuring sakantenan anu abdi cinta. 

Kahiji-tama,hayu urang panjatkan puji sarta sukur kehadirat Allah SWT,margi luhur rahmat sarta hidayahnya ,urang tiasa ngariung d dieu balik. Shalawat sarta salam mugi-mugi diloba ci (hujan)keun ka jujungan urang,nabi ageung Muhammad SAW,ka rencang na,kulawargana,sarta urang sakantenan minangka umat na dugi ahir jaman. 

Dina poe ieu,21 April,urang bade pangemut Dinten Kartini. Sakumaha atos urang terang,R.A. Kartini nyaeta pahlawan bangsa anu memperjuangkeun hak asasi wanoja. Manehna atos ngabantun parobahan kanggo kaum wanoja di Indonesia. Luhur perjuangannya ,bangsa Indonesia,hususna wanoja tiasa ngahontal kabebasan sarta kamerdikaan Nagara Indonesia. Kehadiran Kartini manawi anu midamel wanoja bebas ti budaya anu henteu sae dina jaman pangjajahan. Wanoja anu barobah kaayaan korban kekerasan maranehanana,nanging Kartini ngaleupaskeun wanoja ti jalmi telenges. Manawi moal bebas wanoja tanpa Kartini. 

Sosok Kartini matak helok pisan,sarta mustahil aya sosok sepertos Kartini dina jaman ieu. Jaman anu sarwa teuas sarta sarwa enggal. Sosok manehna ayeuna diperlukeun keneh ku urang. Margi,awewe ayeuna mimiti kajajah balik,sepertos tiheula wanci Indonesia kajajah keneh. Maranehanana hoyong kabebasan,ketenangan sarta kedamaian. Maranehanana hoyong ayeuna Kartini wedal sosoknya balik. Nanging ngan sia-sia wungkul. 

Tah,dina ayeuna urang ngan tiasa ngeling-ngeling na. Mangka,hayu urang sami-sami ngeling-ngeling dinten Kartini. Dinten di mana Kartini diwedalkeun. Kalawan ngeling-ngeling Kartini dipambrih urang tiasa langkung menganal ngeunaan Kartini sarta oge urang tiasa ngaronjatkeun derajat wanoja. 

Sakitu biantara ti abdi,mugi-mugi mere mangpaat. Menta hapunten lamun aya kakurangan atawa lepat sanggem. Ahir sanggem abdi ucapkan hatur nuhun 
Wassalamualaikum Warohmatulah Wabarokatuh

BIANTARA DINA ACARA PRINGATAN DINTEN PAHLAWAN
Diantara, Bahasa Sunda, Singkat, Terbaik, Pidato
BIANTARA DINA ACARA PRINGATAN DINTEN PAHLAWAN

Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarotuh
Saderek sakantenan anu berbahagia
Ngaliwatan mimbar biantara ayeuna leuwih tiheula marilah urang bersyukur ka Alloh SWT.luhur karunia nikmat sarta rahmat-Na dugi urang tiasa mengahadiri acara dina kaayaan damang wal afiat. Mugi-mugi luhur kehadiran urang ayeuna ngahontal ridho Alloh SWT.  
Salam sejahtera mugi-mugi angger tercurahkan ka baginda nabi ageung Muhammad Saw.di manten beliaulah anu mend’wahkan ka jalmi ti jaman kapeutingan nuju jalan jaman caang benderang nyaeta kalawan ngabantun misi islam. Sarta mugi-mugi urang kaasup umat na anu satia.

Saderek seiman sarta seakidah anu dimegahkeun Alloh............... 
Benerna dina ping sapuluh nopember warsih.............sok urang ngingetan minangka dinten pahlawan. Naon oge anu urang rasakeun ayeuna,sakumna na nyaeta mangrupa kenging perjuangan para pahlawan anu atos gugur miheulaan urang.ku lantaran eta kanggo urang ayeuna nyaeta ngeusian sarta ngajagi ka kamerdikaan eta sorangan kalawan perkawis-perkawis anu ngabantun mangpaat kanggo umat jalmi,tangtos na kapake sakaligus mere mangpaat kanggo kemaslahatan umat. Sarta urang ngarobah na supados barobah kaayaan nambahan langkung maju ti kaayaan kapungkur. Disamping eta deui supados urang ieu tiasa ngarobah kaayaan ka diri urang sewang-sewang,margi naon wargi-wargi seiman sarta seperjuangan anu berbahagia. Margi tanpa urang robih kaayaan sarta nasib anu aya ka diri urang mangka bade angger sarta Alloh teu pisan-pisan bade ngarobah na. Ngeunaan perkawis ieu,langkung tangtos na marilah urang perhatikan bade firman Alloh SWT.yaktos anu hartina : 

Saestuna Alloh eta moal ngarobah nasib hiji kaum ku kituna para kaum eta sorangan anu ngarobah nasib na sorangan. Sarta anu pangpentingna kanggo urang minangka generasi penerus ka perjuangannya .marilah urang memanjatkeun do’a kepda Alloh SWT.luhur perjuangan dina membela bangsa sarta nagara tercinta indonesia ieu,mugi-mugi ditarima ku Alloh SWT. Sarta ngahontal hiji tempat disisi-Na. Dina Al Qur’an Alloh SWT. Oge berfirman,anu hartina : Jalmi-jalmi anu boga iman sarta berhijarah sarta bajoang dina jalan Allah kalawan harta-harta maranehanana sarta jiwa awak na,mangka maranehanana eta pisan disisi Alloh bade ngahontal kabagjaan. 

Kitu biantara dina acara mepeling dinten pahlawan ayeuna,gampil-mudahan mere mangpaat sarta tiasa urang fahami. Ahir sanggem. 
Wassalamu’alaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BIANTARA MEPELING DINTEN KESAKTIAN PANCASILA
Diantara, Bahasa Sunda, Singkat, Terbaik, Pidato
BIANTARA MEPELING DINTEN KESAKTIAN PANCASILA

Assalamualaikum warahmtullahi wabarokatuh

Saderek anu berbahagia
dina raraga pangemut dinten Kesaktian Pancasila,anu benerna dina ping 1 oktober warsih 2015 ieu,marilah urang sareng-sami ngedalkeun puji sarta sukur kehadirat Alloh SWT. luhur limpahan rahmat sarta hidayahnya ka urang ayeuna ngahontal ridho ti mantenna. Amin nya rabbal alamin.

Salam sejahtera marilah urang sanjungkan ka junjungan nabi ageung muhammad Saw di manten beliaulah anu atos ngabingbing umat jalmi ti jalan kalawan ngabantun misi ageman islam.

Saderek anu berbahagia
Urang sadaya atos terang yen kajadian anu lumangsung dina ping 30 September warsih 1965,wanci eta terjadilah pemberontakan,anu pemberontak eta dipingpin ku komunis,Sedengkeun tujuan na yaktos hoyong ngagentos dasar nagara Indonesia dasar kalawan dasar komunis. Sarta dina kajadian wanci eta atos dipaehan genep jenderal,sarta kanggo maranehanana ngahontal gelar minangka pahlawan revolusi. Disamping eta benerna dina ping 1 Oktober 1965,bapa mayor jenderal Soeharto diangkat minangka panglima pemilihan ka kaamanan sarta kalantipan,yaktos anu disingkat Kopkamtib. sedengkeun pancen anu diemban ti Kopkamtib. Kaamanan sarta

Wargi kuring sakantenan anu berbahagia Kitu lah sakolebat ngeunaan biantara ieu mugi-mugi mere mangpaat kanggo urang. Ahir sanggem

Wassalamualaiku warahmatullohi wabarokatuh

BIANTARA PANGEMUT HUT RI
Diantara, Bahasa Sunda, Singkat, Terbaik, Pidato

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabartakaatuh. 
Kalawan kasinugrahan Allah Swt,anu atos dibikeun ka urang sadaya mangrupi kasehatan jasmani sarta rokhani,ku kituna isuk anu cerah ieu urang minangka bangsa Indonesia tercinta,sae di dayeuh atawa pelosok lemah cai urang tiasa pangemut dinten anu bersejarah pisan,yaktos kamerdikaan. 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia. 
Isuk poe ieu benerna ping 17 Agustus warsih …. hartina bangsa Indonesia pangemut Indonesia merdika anu ka ….Dinten anu bersejarah,tak kantos dipohokeun sok dikenang,diperingati,margi mimiti ping sarta sasih kasebat Indonesia wedal,Indonesia bebas ti cengkeraman pangjajah anu nandasa,ngajajah memperkosa hak asasi bangsa Indonesia wanci eta. 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia 
Ketahuilah bahwasannya kamerdikaan semata-panon kasinugrahan ti Allah Swt,sarta oge dibarung perjuangan anu nilar-matian tak kenal lungse,tak pantang mundur,tak paturay pangharepan sadayana demi Indonesia anu tercinta ieu. Dina pajoang urang bermandikan getih aikibat serangan ti pangjajah angkara murka. Para pangjajah bersenjatakan sarwa pepek sarta modem,nanging pajoang urang ngan ngagunakeun pakarang tradisional,nyaeta awi runcing,Sanaos henteu imbang soldadu anu disanghareupan pajoang urang,nanging sumanget berkobar ruhay pajoang urang teras maju,maju,maju tak selangkahpun mundur anjeunna bersemboyan mending nilar ti dina diidek-dampal pangjajah. 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia. 
Para pahlawan nyingkahkeun para pangjajah teu pisan-pisan hampang. tapi nyawalah barobah kaayaan taruhan. Sanaos pakarang anu sarwa kawates,nanging berkat pitulung Allah Swt,dibarung sumanget anu ruhay akhimya kameunang ditangan pahlawan urang,nyaeta para pangjajah menyingkir ti bumi tercinta Indonesia ieu
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia 
Minangka bangsa Indonesia hadena terang ngeunaan liku -liku perjuangan kanggo ngarebut lemah cai Indonesia. Ku kituna minangka generasi penerus tinangtu rumaos reueus sarta ngajenan jasa-jasa anjeunna para pajoang,anu seueur nilar di medan perang demi Indonesia anu tercinta. Urang minangka generasi penerus hadena ngungkabkeun rasa sukur anu sedalam-jerona luhur kasinugrahan kamerdikaan Indonesia ieu. Eusi kamerdikaan ieu kalawan diajar,sarta didamel anu giat luyu kalawan profesi sewang-sewang. 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia,anu urang hormati. 
Urang ayeuna hirup ditanah cai Indonesia maju ieu tinangtu kedah reueus berterima kaasih ka pamingpin-pamingpin urang luhur keberhasilan dina , pangwangunan di saniskanten widang. Indonesia maju demi karaharjaan rahayat na. Keberhasilan pangwangunan di Indonesia atos urang rasakeun sareng,atos rumaos,sae di dayeuh atawa di desa-desa. Perkawis ieu haruslah urang sadar,yen sadayana tiasa kabiruyungan kitu kaayaanana gawe babarengan anu sae,ngahiji,bersemangat antawis hiji kalawan lianna 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia anu tercinta. 
Minangka generasi anom haruslah sanggem ngarojong pangwangunan ieu kalawan sapinuhna,ngiring turun aktip,sarta ngajagi sarta melanggengkeun pangwangunan anu atos wujud eta,ulah malih damel kaributan,perusakan,hura-hura anu ngabalukarkeun ngaganggu ketenangan balarea,ngaganggu kalantipan kaamanan,lamun perkawis kasebat dugi lumangsung sakitu eta mangka ngaranna generasi anom anu embung ngeusian sarta neraskeun kamerdikaan,Indonesia. Eta ngaranna generasi anom anu henteu berfikir rasional ngan bersenang-gumbira midamel kaributan,sumawonten neuteup pamingpin padahal jalmi Islam kedah tumut sarta taat ka Allah,ka Rosul,sarta ka pamingpin-pamingpin urang.
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia,anu tercinta. 
Ngaliwatan biantara mepeling Dinten teupang taun Kamerdikaan RI Ka …. abdi ngajak utamana ka pribadi abdi sarta ka lapisan generasi anom,hayu urang milampah aktifitas anu positip demi kamajuan urang sareng,supados barobah kaayaan generasi anom anu handal,kreatif maju demi bangsa Indonesia. 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia,anu tercinta. 
Kalawan kamajuan anu kitu pesat nagara Indonesia anu tercinta ieu urang kedah reueus luhur keberhasilan pamingpin-pamingpin urang. 
Biantara Pangemut HUT RI 
Hayu urang berdo’a ka Allah Swt,gampil-mudahan bangsa Indonesia angger jaya salamina,gampil-mudahan pamingpin-pamingpin urang dibere kakiatan kanggo mingpin beraneka wanda corak bangsa Indonesia. Gampil-mudahan bangsa Indonesia tengtrem,tentram ti gangguan,sae anu datangna ti jabi-atawa ti dina. 
Kitu biantara singget anu tiasa abdi sampaikeun lamun aya sanggem-sanggem anu kirang ngawidian dihati wargi sakantenan urang menta hapunten anu sagede-badagna. Ihdinash shraathal mustaqiim. 

Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Contoh Pidato Bahasa Sunda, Kebersihan, Perpisahan, Sekolah, lengkap, internet, Keagamaan, kebudayaan, Pendidikan, Sd, Smp, Sma, Smk, Kesanah Kesonoh lama mencari web yang kurang lengkap, nah saya lengkapin buat ade ade semuanya :) semoga berguna ya ade :) makin pinter belajarnya, jangan gampang lelah karna hidup tak semudah membuat dongeng..

Pipisahan Kelas 6 SD 
Assalamualaikum wr. Wb 
Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu 
Marilah urang panjatkan puji sarta sukur kehadirat Allah SWT nu manten dina kasempetan ayeuna urang sadaya tiasa ngariung dina kaayaan damang wal’afiat amin nya robbal ‘alamin. 
Shalawat sarta salam mugi-mugi angger tercurah limpahkan ka junjungan urang nabi Muhammad SAW,ka para rencang na,kulawargana,sarta ka urang salaku umat na. 
Para saderek anu abdi hormati,ijinkan abdi ngawakilan rerencangan-rerencangan kanggo nepikeun amanat dina raraga pipisahan ieu. 
Henteu karasaeun atos 6 warsih urang aya di dieu.. 
Sadaya carios endah di dieu ngan bade barobah kaayaan sepenggal kenangan di pikahareupeun. Hiji dinten antos urang tangtos bade sono kana mangsa-mangsa endah sepertos ieu. 
Tak hilap oge urang berterima pisan kaasih ka guru-guru urang anu atos ngajarkeun urang hartos ti hiji perjuangan kanggo nuju dina kahirupan anu saleresna. Tanpa anjeunna-anjeunna,urang sanes naon-naon. 
Gampil-mudahan naon anu urang dapatkan di dieu tiasa barobah kaayaan elmu anu insya Allah bade mere mangpaat kanggo nusa,bangsa,sarta ageman sarta anu pangpentingna kapake kanggo diri urang sorangan. Amien. 
Sarta mugi-mugi wae pipisahan ieu lain ahir ti saniskanten na. 
Manawi cekap sakitu anu tiasa abdi sampaikeun kirang langkung na abdi menta hapunten,margi kalepatan nyaeta kaduh abdi sarta kaleuwihan datangna ti Allah SWT. 
Sakitu ti abdi. 
Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

Baca Juga : 

Pangbagea Acara Pipisahan SMP
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
wilujeung enjing sarta salam sejahtera 
Anu dipihormat hulu sakola WASTA SMP 
Anu urang hormati guru-guru sakantenan 
Anu berbahagia,sepuh siswa WASTA SMP 
Sarta rerencangan-rerencangan anu abdi cinta 
Alhamdulillah,Puji sukur kehadirat Allah SWT,anu ngawidian luhur wanci sarta kasempetan ieu,ku kituna urang tiasa nyondong di tempat ieu di acara pipisahan kelas 9 WASTA SMP warsih pituduh 2011/2012 dina isuk ieu 
Abdi ngawakilan rerencangan-rerencangan nyadar yen salila urang barobah kaayaan siswa di WASTA SMP ieu kantos midamel guru barobah kaayaan kaluman,kuciwa,hanjelu,ataupun ambek. Ku margi eta urang ngahaturkeun permohonan hapunten anu cios ti hate bapak/ibu guru 
Dina kasempetan ieu oge abdi ngawakilan rerencangan-rerencangan menta hapunten dina bapa indung,bapa indung urang,luhur kalepatan urang sae anu dipigawe sacara ngahaja atawa henteu disengaja 
Abdi sarta rerencangan-rerencangan,berterima kaasih anu sagede-badagna ka bapak/ibu guru sarta oge bapa indung anu atos ngatik urang barobah kaayaan siswa anu disiplin sarta berprestasi 
Kanggo rerencangan-rerencangan tercinta,salila 3 warsih lilana urang sareng,tinangtu aya rasa resep atawa susah anu dongkap menhampiri dina nungtut elmu. Sadaya eta tak bakal dipohokeun kitu wae 
Abdi ucapkan wilujeng papisah,sarta wilujeng melanjuntkeun atikan ka jenjang anu langkung luhur. Mugi-mugi pipisahan ieu barobah kaayaan kenangan endah salamina 
Sukses kanggo teras maju ngahontal cipta. Mugi-mugi WASTA SMP sok jaya. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pipisahan Sakola SMA 
Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Kahiji-tama marilah urang panjatkan Puji sukur ka hadirat Allah S.W.T anu sok mikeun rahmat-Na dina poe ieu ku kituna urang tiasa ngariung sareng kanggo ngayakeun acara pipisahan sakola. 
Shalawat sarta salam abdi bikeun ka baginda ageung Nabi Muhammad SAW bareng rencang sarta umat na , di manten anjeunna nyaeta suri tauladan kanggo urang. 
Sarta anu dipihormat bapak/ibu Hulu Sakola SMAN 1 Ujung anu sok mikeun Motivasi ka urang Bareng Guru sarta Staf T.U 
Sarta anu abdi cinta rerencangan-rerencangan di 12 kelas dina warsih 2012,hususna rerencangan-rerencangan 12 IPA 3 I love U forever pisan. 
Sarta henteu hilap hatur nuhun ka panitia anu atos midamel acara ieu rame sarta deui anu matak bisa abdi kanggo tangtung di dieu dina biantara anu ditepikeun di payun audiens ayeuna. 
Abdi ngan hoyong berucap ka rerencangan-rerencangan sadaya yakniselamat kanggo urang sadaya! Urang junun lulus ahir .. Nya Allah,Alhamdulillah .. Dinten caos ujian anu menegangkan pisan kiwari atos lekasan .. Urang lulus! Urang henteu anak SMA deui! Urang bade ninggalkeun sakola ieu .. sarta terpisah .. 
Pipisahan .. Saban aya pasamoan tangtos aya pipisahan. Lolobana urang tangtos patepang anyar sarta atos dalit di sakola di dieu. Atawa manawi atos aya saprak SMP,saprak SD,atawa sumawonten saprak lima. Pertemanan kabagjaan bade aya sabot urang rumit ieu salila tilu warsih tiasa tahan salamina. Kawas-bade henteu tergoyahkan ku naon oge. Nanging urang henteu tiasa teu ngaku yen sengan mapan salila hirup urang,sareng kalawan kadatangan hiji hal anu anyar sepertos kuliah,ngekos,damel,perkawinan,sarta oge saluyu kalawan kadatangan jalmi-jalmi anu anyar,rerencangan anyar,kabogoh anyar,anyar guy ,pemisahan dawam lumangsung. Diantara urang manawi rumaos yen pipisahan kecingan margi anjeunna kanggo nungguan kanggo ningali perkawis-perkawis anyar anu langkung nyenangkeun batan perkawis-perkawis katut nyaeta pikaboseneun pisan. Nanging manawi di sisi anu benten,aya anu rumaos hanjelu pisan margi manehna ngabogaan seueur perkawis anu nyenangkeun di dieu sarta sabaraha seueur kenangan atos didamel .. Kenangan .. Rerencangan-rerencangan anu abdi kaasih,sateuacan urang telat nyadar yen wanci henteu tiasa diputer balik sarta sateuacan urang gegetun margi artos sakola anu luhur tanpa urang ngabogaan saniskanten hiji hal anu berharga. Saterusna midamel seueur kenangan! Ngalakukeun naon anu hoyong Anjeun pigawe. Kedalkeun naon anu hoyong Anjeun katakan. Kedalkeun ka guru dina ngawulang jengker teuing barobah kaayaan langkung salse. Kedalkeun ka bising cewe-cewe anu sok ngaraos geulis sarta populer tuh lamun polo langkung peryogi ti tampilan! Kedalkeun ka cowo d cupu sakola kanggo langkung percanten diri. Kedalkeun ka jalmi anu anjeun cinta yen Anjeun mitresna na! It ' s AYEUNA atawa NEVER,rerencangan! Come On! Sepertos wanci mapan ku,memori angger. Seiring wanci,hiji-hiji na anu cangkaruk kenanganlah .. 
Pamungkas .. Salila sakola,urang minangka siswa reueus pisan sarta nganuhunkeun ka sadaya guru anu ngawulang di sakola ieu,anu sae pisan,henteu kantos henteu adil dina ngawulang,sabar,lungse pisan sarta henteu terang ka jero panduan urang. hatur nuhun luhur jerih payah sadaya guru,urang tiasa lulus ti SMP. 
Gampil-mudahan sadaya guru anu ngabogaan tugas kanggo ngawulang di sakola ieu tiasa dibikeun kasehatan sarta kabagjaan sok dibikeun. 
Aya hiji kutipan ti pilem Tresna Kahiji dicoo ku Kembang Wangwangan Langgeng sarta Joshua Benjamin yen pasamoan teu aya anu baka. Nanging abdi percanten,sepertos pasamoan,pipisahan oge teu aya anu langgeng! Ulah hilap perkawis-perkawis anu berharga urang atos boga pangalaman salila tilu warsih sakola di dieu. Nunda kenangan di hate urang semuaaa .. 
Wilujeng dipisahkeun! Wilujeng nyaeta margi barobah kaayaan non-anak-sakola deui. Jauhkan diri Anjeun tebih ti sepuh kuliah. 
Eta pisan bebapa sanggem dina Biantara anu abdi sampaikeun. Mugi-mugi naon anu anjeun cipta-citakan dibangku perkuliahan kabiruyungan....amien.. 
Ahir sanggem Urang teda hapunten lamun aya hiji sanggem anu lepat atawa henteu ngawidian . 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Baca Juga : 

Tema Internet
Assalamualaikum.wr.wb
Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa, anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana. Ku kituna ayeuna urang tiasa ngumpul di tempat ieu.
Hadirin sadayana, Sa teu acana simkuring bade ngucapkeun nuhun ka bapa/ ibu guru anu parantos masihan waktos ka simkuring kangge medarkeun hiji biantara anu judulna “Pangaruh Internet Ka Rumaja”
Hadirin Sadayana, Sateu acan simkuring mitembeyan biantara, simkuring hoyong medarkeun watesan masalah anu bade dibacakeun, nyaeta diantara ; pangaruh internet tina segi positif sareng tina segi negative.
Internet, kecap anu teu asing di jaman ayeuna. Internet tiasa diakses dimana wae, cukup modal hp anu ngabogaan koneksi internet atawa cukup ku ngamodal duit sabaraha rebu perak, ayeuna mah ampir di unggal juru jalan, rek di kota atanapi di desa, ayeuna mah geus loba warung anu ngajual jasa internet atawa anu mana sok disebut “warnet”.
Seueur elmu anu aya di internet nu bisa ku urang dicokot. Sagala informasi naon wae anu aya di internet, informasi eta bisa dicandak kalayan gampang sagampang urang ngabalikeun talapak panangan sareng ngicepkeun soca. Terus naon hubunganna jeung siswa ? tangtu pohara seueurna hubungannana internet di jaman kiwari jeung siswa, sabab siswa heunteu luput tina anu namina informasi sareng elmu. Internet teh nyaeta media anu pang efektifna sarta gampang diakses dimana wae jeung kusaha wae. Sanajan teu bisa dipungkir yen ayeuna kabebasan ieu teh bisa oge disalah gunakeun jeung salah dina narepkeunana.  seueur pisan fasilitas internet minangka sarana kriminalitas atanapi asusila.
Rea pisan hal-hal negatif tina internet, salah sahiji contona nyaeta :
Pikeun anu kakara mikawanoh kana internet nyaeta bisa ngabuka situs – situs, gambar – gambar, atawa video – video anu teu sawajarna
Kacanduan gim online nepikeun ka poho kana sagala
Bisa katipu tina iklan – iklan di internet
Tapi aya oge segi positifna :
Siswa bisa neangan informasi anu luwes mun dibanding ngan saukur diuk cicing ngaregepkeun guru nerangkeun
Bisa nambah rerencangan dina jejaring social, jsb
Rumaja nyaeta makhluk anu rentan kanu parobahan di sakurilingna. Rumaja biasana sok nurutkeun anu dominan anu aya disakurilingna. Mangka ti eta alusna lamun urang bisa bijak ngagunakaeun internet keur kamajuan diri sarta pribadi urang sorangan.
Sakitu wae biantara ti simkuring, hatur nuhun atos merhatikeun, akhirul kecap.
Wassalamualaikum wr.wb 

Baca Juga : 

Kebersihan
Assalamualaikum wr wb
Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.
Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.
Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.
Dina salah sahiji hadits diterangkeun…
Inna dhofatu minal iman
Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman”
Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu  nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.
Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih.
Para wargi anu mulya.
Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten.
Wassalamualaikum wr.wb

Kebudayaan
Assalamu’alaikum w. w.
Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. Teu kalangkung rerencangan sadayana. Langkung ti payun, mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Mahaangung, margi mung barokah sareng rohmat mantenna urang tiasa ruing mumpulung dina kasempatan ieu.
Hadirin sadayana, dina danget ieu sim kuring bade nepikeun pidato ngenaan watek budaya Sunda. Ari sunda teh asalna tina kecap su anu hartina alus anu ngabogaan unsur kana kasaean. Watek sunda anu ku simkuring dipimaksad nyaeta cageur, bageur, singer, jeung pinter.
Harti kecap sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang. Harti kecap eta heuteu ngan dilarapkeun dina panampilan , tapi aya dina manah urang sunda sadayana. Dina kahirupan urang sunda seueur pisan kabeungharan seni jeung budayana. Salah sahijina nyaeta Tarling. Tarling singketan tina gitar suling, mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura iawa barat jaman Balanda, taun 1935-an.
Tarling pepek ku sarupaning kamonesan. Aya seni sarimpi, jeung tari topeng minangka bubuka acara. Pareng nincak bulan hajatan teu di desa teu di kota, masarakat rea nu nanggap tarling. Harita tarling kaitung anu pangpayuna diogan ku nu boga hajat. Mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun dina taun 70-an ngajadikeun tarling direformasi jadi Tarling dangdut. Beuki dieu tarling klasik kadeseh ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede. Beuki dieu kasenian tarling beuki kadesek ku kasenian modern pangaruh tina globalisasi, jiga music pop jeung rock. Seni gitar suling atawa tarling cirebonan anu kungsi dopikaresep kiwari ukur waasna . lagu-lagu taling ngan ukur kadenge dina kaset . komo sangeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona.
Para hadirin sadayana, urang teh keudah ngiring ngamumule kasenian urang. Kasenian anu jadi kabeungharan urang tong neupi kageugeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian jeung kakayaan budaya sorangan.
Sakitu wae ti simkuring , pamungkasna mugi-mugi taopek sareng hidayah gubrag ka urang sadaya.
Wassalamualaikum wr. wb. 

Keagamaan
Puji sareng sykur urang sanggakeun ka Allah anu maha agung dina dinten ieu urang tiasa ngariung patepung lawung, salawat sareng salam mugi tetep ngocor ka kanjeung Nabi Muhammad SAW sareng ka kaluwargina katut kopara sohabatna anu gaduh kamuliyaan, teu hilap ka sadaya umatna…Amin..
Hadirin anu dipikahormat !

Beriman kana qodo sareng qodar jeung seueur ngandung manfaat diantarana nyaeta bisa nguangatkeun kaimanan jeung katakwaan, bisa nyadarkeun yen saenyana sagala sesuatu anu kajadian eta tos diatur ku Alloh swt, sareng ayana qodo jeung qodar bisa numbuhkeun kateguhan hate jeung kasabaran sabab musibah atawa rintangan nu dihareupan eta ngarupakeun katetepan Allah swt, jadi heunteu aya hiji mahluk anu mampu ngarubahna salain izin ti Allah swt, hiji jalmi moal bisa ngahindar atawa ngelak ti katetepan Allah sanajan manehna nyamuni.

Iman kana qoda sareng qodar bisa numbuhkeun ti Allah, sareng bisa ngadorong pikeun terus ngucapkeun syukur ka Allah swt, upami usahana tiasa untung sabab sadar yen kauntunganana ngarapkeun karunia ti Allaoh swt, kaimanan kana qoda sareng qodar bisa ngadorong kanggo bersikap tegar, sabar, sareng henteu putus asa, dina mayunan musibah.

Jeung upami urang meunang musibah jadi bacaan anu sae anu kudu urang ucapkeun nyaeta bacaan istirja
Anu hartosna :
“ saenyana sagala sesuatu anu gaduh Allah swt sareng saenyana nyan Allah urang sadaya mulih.”
Sakieu heula ti abdi, upami aya cariosan anu marenah di hate, abdi nuhun di hapeunten wal affu mingkum…

Perpisahan SD
Assalamualaikum wr. Wb
Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu
Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.
Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.
Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep.
Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.
Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb 

Sekian Dari saya. semoga artikel ini bermanfaat sebagaimana mestinya,, 

Author Name

Image 1 Title

Image 1 Title

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.